Miet Bogaert is de vaste dirigent van het koor. 

Zij behaalde het diploma ‘Meester in de muziek’, optie muziektheorie met als specialisatie koordirectie aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen. Na haar studies werd zij lerares Algemene Muzikale Vorming, Algemene Muziekcultuur en Samenzang aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Hamme. 

In 1999 werd zij pedagogisch medewerkster bij het OVSG, het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 2004 is zij er pedagogisch adviseur. 


Miet Bogaert leidt eveneens het koor ‘Laeti Cantamus’ dat groeide uit het koor van Hamme – Zogge en de Sint – Pieterscantorij. Dit koor is verbonden aan de Sint – Pietersbandenkerk te Hamme.

In 2002 werd zij ook dirigent van het personeelskoor van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel.