Het koor repeteert elke dinsdagavond van 20u tot 22u, voorlopig in de Heilig – Hartkerk te Hamme. Tijdens de schoolvakanties van Pasen en Kerstmis en in de zomervakantie zijn er geen repetities. Bij een belangrijk optreden zijn enkele bijkomende repetities mogelijk. Elke repetitie begint met een inzingmoment en stemoefeningen om de zangtechniek bij te schaven. De repetities verlopen volgens een nauwgezette planning die op voorhand wordt meegedeeld. 

Ieder werkjaar start met een koordag (de eerste zaterdag van september). In het najaar is er een koorweekend met overnachting. In een ontspannen kader wordt een daaropvolgend concert intens voorbereid.