Gemengd koor

Cantamabile

Hamme

 

Welkom
Wie zijn we
Werking
Komende activiteiten
Voorbije activiteiten
Nieuwe leden
Contactpersonen
Ledenpagina
Repertoire
Links

 

Maurice DURUFLÉ (1902-1986)

Quatre Motets sur des thèmes grégoriens, Op. 10

Ubi caritas / Tota pulchra es / Tu es Petrus / Tantum Ergo

Maurice DURUFLÉ

 

MAURICE DURUFLÉ

Maurice Duruflé was een Frans organist en componist. Zijn oeuvre bestaat uit werken voor orgel, koor, orkest en uit kamermuziek met als bekendste het Requiem (opus 9) uit 1947.

Duruflé werd op 10-jarige leeftijd leerling aan de zangersschool van de kathedraal van Rouen. Hij studeerde er ook piano, orgel en muziektheorie. In 1919 verhuisde hij naar Parijs waar hij orgel ging studeren bij Charles Tournemire en in het conservatorium bij Louis Vierne. In 1930 begon hij als organist aan de Saint-Étienne-du-Mont, vlakbij het Panthéon, waar hij zou blijven tot 1975. In 1943 werd Duruflé professor harmonieleer aan het Parijse conservatorium.

Zijn gepubliceerde oeuvre is niet groot. Hij was niet snel tevreden en bleef lang aan zijn composities schaven. Het gregoriaans, dat hij veel had gezongen in de jaren op de koorschool in Rouen, was een belangrijke inspiratiebron voor zijn muziek. Zijn composities worden gekenmerkt door orde, helderheid en duidelijke vormgeving en getuigen van grote bewogenheid en veel poëzie. Hij zocht naar het bovenaardse en droeg dit ook uit in zijn muziek.

De 4 motetten op gregoriaanse thema's voor a cappella koor werden gecomponeerd in 1960.

HET GREGORIAANS

Het gregoriaans is de muziek van de Latijnse liturgie en tevens de basis van de westerse muziek. Vanaf 850 werd de muziek genoemd naar paus Gregorius I (590-604) die, naast het kerkelijk jaar ook de gregoriaanse muziek vastlegde en ordende. In de 8ste eeuw, tijdens e Karolingische periode, geraakten de gregoriaanse gezangen ruim verspreid. Door de uniformiteit in religie en eredienst na te streven trachtte Karel De Grote (742-814) de orde en rust binnen zijn Rijk te bevorderen. Vanaf de 10de eeuw kwam geleidelijk de notatie van de gregoriaanse muziek tot stand, met een verdeling van de noten over 4 lijnen en met verschillende vormen en combinaties van noten die de lengte aangeven. Het ritme blijft echter vrij. Wie de ca. 3000 gregoriaanse muziekstukken componeerde is niet bekend omdat in de eeuwen waarin deze muziek ontstond, de mens als individu steeds op de achtergrond bleef. 'Anonymus' mag niettemin gerekend worden tot de grootste westerse componisten van een blijvende muzikale schat.

DE 4 MOTETTEN OP GREGORIAANSE THEMA'S

Hierna volgt een korte toelichting met de vertaling van de 4 motetten van Duruflé.

Ubi caritas

is een zeer intiem gezang uit de liturgie van Witte Donderdag, wellicht ook de meest intieme viering in het kerkelijk jaar. De meerstemmigheid versterkt nog deze intimiteit.

 

Waar liefde is, daar is God.

De liefde van Christus heeft ons verenigd. 

Laat ons juichen en blij zijn in Hem.

Laat ons de levende God vrezen

en met een oprecht hart liefhebben.

 

Tota pulchra es, Maria

is een lofzang voor driestemmig vrouwenkoor bedoeld voor het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus).

 

Gij zijt volledig mooi, Maria, en de vlek van de erfzonde is niet in u.

Uw kleed is wit als sneeuw en uw gelaat is als de zon.

Gij zijt de glorie van Jeruzalem, de vreugde van Israël, de door ons volk geëerde.

 

Tu es Petrus

Gezang voor het feest van de heilige Petrus. Het lied heeft een rotsvast en onbesuisd karakter dat perfect past bij het karakter van de apostel zelf.

 

Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.

 

Tantum ergo

Deze hymne wordt gezongen bij het einde van een processie, wanneer het Allerheiligste getoond wordt. Ze was vroeger een door de gelovigen algemeen gekend. Ze verwijst naar de instelling van de eucharistie, gevierd op Witte Donderdag en op Sacramentsdag, tien dagen na Pinksteren.

 

Laten wij het Sacrament vereren.

Het oude verbond moge wijken voor de nieuwe tijd.

Moge het geloof de beperkte geest overtreffen.

 

De Vader en de Zoon zij lof en jubel,

de Geest die van beiden uitgaat zij gelijke lof betuigd. Amen.

 

Klik hier om terug te gaan naar Repertoire.

 

Copyright © 2017  •  Gemengd Koor Cantamabile Hamme