Gemengd koor

Cantamabile

Hamme

 

Welkom
Wie zijn we
Werking
Komende activiteiten
Voorbije activiteiten
Nieuwe leden
Contactpersonen
Ledenpagina
Repertoire
Links

        Wat van koorleden verwacht wordt

Van de koorleden wordt verwacht dat zij de repetities thuis voorbereiden. Zij krijgen daartoe op voorhand de partituur, en een CD en/of geluidsbestanden met hun koorpartij. Elke repetitie begint met een inzingmoment en met stemoefeningen om de zangtechniek bij te schaven. De repetities verlopen volgens een strikte planning die ruim op voorhand wordt meegedeeld. Zin voor studie en inzet, aanwezigheid en stiptheid zijn de grootste kwaliteiten van een goed koorlid, en maken een verdere groei van het koor mogelijk. Zoals een ketting nooit sterker is dan zijn zwakste schakel, is het koor ook afhankelijk van de 'sterkte' van elk koorlid afzonderlijk.

        Koorlid worden

Een nieuw koorlid volgt eerst enkele repetities als kennismaking. Nadien volgt een kleine stemproef die de zanger toe zijn 'zangtalent' te evalueren en zo nodig bij te sturen. De dirigent beslist aan de hand van de stemproef of het nieuwe koorlid voldoet en over de uiteindelijke 'stem' (sopraan, alt, tenor of bas) in het koor. Algemene muzikale vorming (kennis van notenleer) is niet vereist maar biedt een meerwaarde.'Graag zingen in groep' is zeker even belangrijk dan muzikale 'leesvaardigheid'.

Heeft u interesse om koorlid te worden, neem dan gerust contact op met ons.

 

Copyright 2017    Gemengd Koor Cantamabile Hamme